یکی از اتفاقات عجیبی که در حال حاضر برای بازار خودرو وجود داشته و مشخص نیست که با توجه به گرانی*های اخیر دلیل این اتفاق چیست، مساله تاخیرهایی است که در پرداخت اقساط صورت می*گیرد و به طرز عجیبی تعداد آن نیز افزایش یافته است که همین موضوع باعث شده تا شرکت*های خودروساز برای جلب […]
نوشته Dear member\guest you have to reply to see the link اولین بار در Dear member\guest you have to reply to see the link پدیدار شد.


Dear member\guest you have to reply to see the link