اونتادور جدید خودرویی هیبرید خواهد بود و چالش ما این است که چنین کاری را در حین بهبودسازی کنترل شاسی انجام دهیم تا فوق سریع و فوق واکشنی باقی بماند

Dear member\guest you have to reply to see the link