شرکت کرمان*موتور شریک تجاری جک در ایران، پس از افزایش قیمت اکثر محصولات خود، به*تازگی قیمت جدید و شرایط فروش اقساطی جک جی 4 را اعلام کرده است.

Dear member\guest you have to reply to see the link