اگر کسی به دنبال خرید خودرو است، فقط برای مدت بسیار کوتاهی صبر کند؛ طی روزهای آینده قیمت خودرو به پایین*ترین سطح خود خواهد رسید، اما پایین*تر از آن نخواهد آمد

Dear member\guest you have to reply to see the link