به گزارش خبرخودرو، گروه صنعتی ایران خودرو براساس آمار وزارت صمت در دو ماه نخست امسال ،*61 درصد سهم ریالی و 51 درصد تعدادی از سهم بازار خودرو های سواری كشور را به خود اختصاص داد .

Dear member\guest you have to reply to see the link