به گزارش خبرخودرو، تصاویر هوایی منتشر شده از پارکینگ ایران خودرو مربوط به خودرو*های دارای کسری قطعات ایمنی و الکترونیکی است که این خودرو*ها قابل تحویل به مشتریان نیست.

Dear member\guest you have to reply to see the link