به گزارش خبرخودرو، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه هیچ مصوبه جدیدی در رابطه با تغییر در مرجع صالح برای قیمت گذاری ها از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام نشده است گفت: بر اساس برنامه ای که دو خودرو ساز به ما اعلام کرده اند تا آخر شهریور و مهر ماه تعهدات خود را بطور کامل ایفا می کنند. لذا پیش فروش ها برای مدت قبل از پایان تعهدات و تحویل معوقات ممنوع شد...

Dear member\guest you have to reply to see the link