به گزارش خبرخودرو، سردار مهماندار گفت: ترافیک شهر تهران با ۲۰ میلیون سفر روزانه با روش*های سنتی قابل کنترل نیست و باید از روش*های مدرن و الکترونیک استفاده کرد.

Dear member\guest you have to reply to see the link