به گزارش خبرخودرو، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از خطوط تولید فنرسازی زر گلپایگان از شركت*های زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپا بازدید كرد و در جریان فعالیت*های این واحد تولیدی قرار گرفت.

Dear member\guest you have to reply to see the link