به گزارش خبرخودرو، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و عضو هیات رئیسه انجمن صنعت موتورسیکلت ایران اعلام می کند که شرایط خوبی برای صنعت موتورسیکلت وجود ندارد؛ از یک طرف تحریم مشکلاتی را ایجاد نموده و از طرف دیگر دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دیگر مشکلات داخلی در حال نابودی این صنف است.

Dear member\guest you have to reply to see the link