به گزارش خبرخودرو، یکی از تولیدکنندگان سیلندر*های سی ان جی گفت: اگر از کارخانه*های تولیدکننده سیلندر*های صنعت سی ان جی حمایت نشود به تعطیلی کشیده خواهد شد.

Dear member\guest you have to reply to see the link