مدیریت طراحی سیستم*های این شرکت موفق شد با استفاده از فناوری اپلیکیشن*های پیش*رونده، استفاده مجدد از اپلیکیشن ایساکو را برای دارندگان گوشی*های آیفون با سیستم عامل iOS، امکان*پذیر کند.

Dear member\guest you have to reply to see the link