معاون مالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا از عرضه 4 هزار میلیارد ریال اوراق بهادار در سه*ماهه نخست سال 98 خبرداد و گفت: این اوراق به*منظور تأمین و پوشش کسری بخشی از نیازهای نقدینگی این گروه در حال انتشار است.

Dear member\guest you have to reply to see the link