به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی *های شهری کشور با اعلام اینکه در سال تحصیلی جدیدطرح ساماندهی حمل و نقل دانش آموزی در سراسر کشور اجرا می شود. گفت: در پی فراخوان صورت گرفته 2900 شرکت از شرکت های متقاضی ثبت نام خود را در سامانه سپند انجام داده اند.

Dear member\guest you have to reply to see the link