به گزارش خبرخودرو، رئیس ستاد معاینه فنی شهرداری تهران از بهره*برداری پنجمین خط سیار معاینه فنی در میدان امام خمینی (ره) در منطقه ۱۲ خبر داد.

Dear member\guest you have to reply to see the link