به گزارش خبرخودرو، رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، روغن و فیلتر خودرو اعلام می کند که قیمت روغن موتور به شکل رسمی و با موافقت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزایش یافته اما در حال حاضر محصولات به خوبی توزیع می شود و این حوزه سامان یافته است؛ اگرچه لازم است شرکت های تولیدکننده درخصوص اطمینان از پخش مویرگی، مراقبت لازم را داشته باشند.

Dear member\guest you have to reply to see the link