این روزها که سایپا و ایران*خودرو به شدت مشغول فروش فوری محصولات و تولید خودروهایی هستند که نسبت به سال گذشته چیزی در حدود 100 درصد افزایش قیمت داشته*اند، خبرهای جالبی نیز از این خودروسازان مخابره می*شود که از جمله آن افزایش قیمتی بود که در قیمت ساینا رخ داد و واکنش*های فراوانی را به […]
نوشته Dear member\guest you have to reply to see the link اولین بار در Dear member\guest you have to reply to see the link پدیدار شد.


Dear member\guest you have to reply to see the link