تولید پراید از جمله مسائلی است که پیرامون آن مناقشات زیادی وجود داشته و از سوی مردم تصور بر این است که سود کلانی نصیب خودروسازان می*شود و از سوی دیگر اینکه خودروسازان معتقدند که تولید این خودرو چیزی جز ضرر برایشان نداشته و طبیعتا بسیاری از دلایل مطرح شده توسط طرفین به راحتی قابل […]
نوشته Dear member\guest you have to reply to see the link اولین بار در Dear member\guest you have to reply to see the link پدیدار شد.


Dear member\guest you have to reply to see the link