فرناندو آلونسو باز هم عنوان کرد که دوران حضور وی در فرمول یک تمام شده و دلش برای این ورزش تنگ نشده است و حضور در رشته*های دیگر موتوراسپرت او را به درجه*ای از توانایی رسانده که قبلا آن را تجربه نکرده است.

Dear member\guest you have to reply to see the link