سازمان گمرک، معتقد است ابهاماتی درباره شهری که خودروها در آن ساخته شده وجود داشته و در صورتی که سازمان استاندارد و دفتر نیرو محرکه وزارت صمت آن را تایید کند، امکان ترخیص آن‎ها وجود خواهد داشت

Dear member\guest you have to reply to see the link