رئیس انجمن صنعت تایر در واکنش به سخنان دبیر انجمن خودروسازان مبنی*بر درخواست افزایش 60درصدی قیمت تایر و پرداخت تمام* بهای *آن هنگام تحویل به خودروساز، از پایبندی تایرسازان به تصمیمات سازمان حمایت خبر داد.*

Dear member\guest you have to reply to see the link