خودرو بی وای دی اس 6 خودرو بزرگی است، دید خوبی دارد و کنترل آن راحت می باشد و برای پارک راحت، هم در قسمت عقب خودرو و هم در پایین آینه های جانبی دوربین نصب شده است.

Dear member\guest you have to reply to see the link