به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران بیان می کند که در حال حاضر، اولویت اول خودروسازی ها باید این باشد که خودروهای ناقص از چرخه متوقف خودروسازی ها خارج و به بازار عرضه شود و پس از آن می توان گزینه های جدیدی همانند ایجاد محدودیت در مدل و افزایش تیراژ مدل های باقیمانده را در نظر گرفت.

Dear member\guest you have to reply to see the link