برلیانس V5 را به*نوعی جواهر خودروسازی چین می*نامند. این موضوع هم یک دلیل بسیار مهم دارد و این دلیل هم چیزی نیست جز شباهت بی*حدواندازه آن به سری X بی ام و!

Dear member\guest you have to reply to see the link