نخستین حرکتی که توسط گروه خودروسازی سایپا در این حوزه انجام شد، راه*اندازی یک نمایشگاه دائمی از قطعات داخلی*سازی شده و قطعات پیشرفته و مورد نیاز تولید محصولات این گروه بود

Dear member\guest you have to reply to see the link