آژانس بین*المللی انرژی اخیراً طی گزارشی اعلام کرد که تا پایان سال 2018 تعداد دوچرخه*های برقی مورد استفاده در سراسر جهان به 260 میلیون دستگاه رسیده است

Dear member\guest you have to reply to see the link