پژو 3008 یکی از محصولات جدید این برند فرانسوی است که با تکیه بر جدیدترین تکنولوژی*ها توانست در سال 2017 به انتخاب ۵۸ روزنامه*نگار حوزه خودرو در بیش*از ۲۲ کشور اروپا، عنوان برترین خودرو سال اروپا را از آن خود کند

Dear member\guest you have to reply to see the link