به گزارش خبرخودرو، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: تنها راه افزایش بهره وری در صنایع خودروسازی تغییر تکنولوژی است و استفاده از تجهیزات به روز در این کارخانجات است چرا که پتانسیل چندانی برای ارتقاء منابع انسانی در این شرکت ها وجود ندارد و شرایط طوری است که تولید کنندگان بزرگ عملا اجازه مدیریت منابع انسانی خود را ندارند .

Dear member\guest you have to reply to see the link