به گزارش خبرخودرو، معاونت بازاريابی و فروش سايپا در تعطيلات تابستانی خودروسازان نیز فعال است و تحويل محصولات این گروه خودروسازی به مشتريان در تعطيلات تابستانی صنعت خودرو نیز ادامه خواهد داشت.

Dear member\guest you have to reply to see the link