به گزارش خبرخودرو، یکی از تحلیلگران بازار سرمایه اعلام می کند که در بازار سرمایه، نمادهای خودرویی را به دلیل بحث اعمال تجدید ارزیابی دارایی ها خریداری می کردند اما به نظر می رسد که این اتفاق هنوز برای آنان نیفتاده است اما در حال حاضر، نمادهای خودرویی در بازار سرمایه به صورت متعادل معامله می شود.

Dear member\guest you have to reply to see the link