به گزارش خبرخودرو، استفاده از کارت سوخت از ۲۲ مرداد در جایگاه*های عرضه بنزین شهر*های تهران، کرج، اصفهان و تبریز الزامی می*شود.

Dear member\guest you have to reply to see the link