به گزارش خبرخودرو، شرکت امدادخودروایران در راستای مسئولیت اجتماعی خود، این امکان را فراهم ساخته که از این پس، ثبت درخواست امداد و استفاده از خدمات خودرویی این مجموعه برای ناشنوایان، با استفاده از فناوری*های نوین و هوشمندسازی ارایه خدمات، از طریق وب*سایت رسمی شرکت امدادخودرو ایران، بدون نیاز به برقراری تماس تلفنی امکان*پذیر شود.

Dear member\guest you have to reply to see the link