به گزارش خبرخودرو، معاون اجتماعی پلیس راهور اعلام کرد: در صورت اثبات عدم صلاحیت روانی، تصمیم مقتضی در خصوص ادامه رانندگی ،ابطال و یا ضبط گواهینامه راننده اتخاذ خواهد شد.

Dear member\guest you have to reply to see the link