به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران از همکاری جدید این سازمان با پلیس راهنمایی و رانندگی خبر داد.

Dear member\guest you have to reply to see the link