به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور اعلام می کند که در جلسه مشترک این انجمن با وزیر صمت، مشکلات قطعه سازان و پیشنهادات 13 گانه انجمن تشریح شد و وزیر صمت، قولهای مساعدی درخصوص رفع آن دسته از مشکلاتی که از طریق وزارت صمت و خودروسازان قابل حل است، دادند.

Dear member\guest you have to reply to see the link