به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل شرکت ملی پخش اعلام کرد: مردم نگران دریافت سوخت نباشند؛ تا همه دارای کارت نشده اند،کارت جایگاه*ها فعال می*ماند.

Dear member\guest you have to reply to see the link