به گزارش خبرخودرو، پلیس راهور تهران اعلام کرد: تصادف خودرو در حالت حرکت با دنده عقب در بزرگراه، ۵۰ درصد شدت خسارت یا جراحت را افزایش می*دهد.

Dear member\guest you have to reply to see the link