به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی *های شهری کشور اعلام کرد: مشکل اصلی نوسازی در حوزه ناوگان حمل و نقل عمومی به یکی از بازیگران اصلی این کار یعنی خودروسازان برمی گردد که باید خودروهای مورد نظر را در اختیار این ناوگان قرار دهند.

Dear member\guest you have to reply to see the link