پس از افزایش افسار گسیخته قیمت خودروها در کشور طی یکسال گذشته و پس از آن انتشار اخبار قطع همکاری اکثر خودروسازان بین المللی با مونتاژ کاران داخلی، حال اخبار عجیب و غریب*تری این روزها منتشر می*شود. به گزارش خبرگزاری فارس سید جواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با حکم بازپرس شعبه پنجم دادسرای کارکنان […]
نوشته Dear member\guest you have to reply to see the link اولین بار در Dear member\guest you have to reply to see the link پدیدار شد.


Dear member\guest you have to reply to see the link