اکنون که با همت وزارت صنعت و ستاد تنظیم بازار پس از دو سال تلاش، بازار به تعادل رسیده و قیمت مصوب سازمان حمایت برای *95درصد از *تایرها با قیمت بازار یکی شده است، برخی تجار احساس خطر کرده*اند و درحال *شایعه*پراکنی در سطح وزیر صنعت، معدن*وتجارت*و معاونانش هستند.

Dear member\guest you have to reply to see the link