شماره*گذاری مجدد موتورسیکلت*های کاربراتوری هر از گاهی مانند کابوسی ترسناک خودش را به سرتیتر اخبار رسانه*ها می*کشاند تا هم به فعالان این صنعت وجود غول*های آلودگی را گوشزد کند و هم ترسی به دل دوستداران محیط*زیست بیندازد.

Dear member\guest you have to reply to see the link