در نخستین روز از دادوستدهای گروه خودرویی در هفته جاری دو نماد ایران‎خودرو و پارس‎خودرو کار خود را نزولی آغاز کردند.

Dear member\guest you have to reply to see the link