اتوبوس*های بدون*راننده پیش از این در سوئیس، فنلاند، استرالیا، نیویورک و برخی دیگر از شهرهای پیشرفته آزمایش شده بودند

Dear member\guest you have to reply to see the link