سال ۲۰۱۸ میزان ضرردهی تسهیلات PSA دانگ*فنگ به رقم ۲۵۱ میلیون دلار رسید و اصلا بعید نیست که این رقم در سال جاری بدتر شود. مدیران چینی دانگ*فنگ نشانه اندکی برای بهبود وضعیت می*بینند. شبکه فروشندگان دانگ*فنگ برای برندهای PSA نیز بین سال*های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ حدود ۸۰ درصد کوچک*تر شده است

Dear member\guest you have to reply to see the link