شرکت صنایع تولیدی عظیم*خودرو، روز دهم مرداد ماه جاری طی مراسمی در نمایندگی مرکزی این شرکت واقع در کیلومتر 9 جاده مخصوص تهران- کرج، روند شماره*گذاری نخستین سری از تولیدات خودرو سوای هنتنگ ایکس 7 را آغاز کرد.

Dear member\guest you have to reply to see the link