«ناوگان ایرانی؛ دریانورد ایرانی» شعار ایران در روز دریانورد و روز جهانی دریانوردی در سال ۹۸ است

Dear member\guest you have to reply to see the link