مهدی دادفر: درشرایطی که دولت می‎گوید هیچ برنامه‎ای برای واردات خودرو ندارد، این حرف‎ها فقط جنبه تبلیغاتی دارد

Dear member\guest you have to reply to see the link