کلاسیک*ترین خودرو جهان که همان استایل و ظاهر دیرینه خود را درزیباترین حالت حفظ کرده پورشه 911 است.

Dear member\guest you have to reply to see the link