به گزارش خبرخودرو، پل تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید چمران و اتصال آن به بلوار رشیدالدین فضل الله به صورت آزمایشی به روی خودرو*ها باز شد.

Dear member\guest you have to reply to see the link