به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اعلام می کند که اگر سرمایه گذاری هایی در مقوله توسعه بویژه توسعه محصولات با سطح تکنولوژی و کیفیت بالا انجام شود و همچنین حمایت های دولت و وزرات صمت از قطعه سازان برای تغییر تکنولوژی اتفاق افتد، در جهت تحول در صنعت خودرو قدم برداشته ایم.

Dear member\guest you have to reply to see the link